Odjeli muzeja - Arheološki

Povijest arheoloških istraživanja na prostoru Bujštine i sjeverozapadne istarske obale, s kojih su nalazi razasuti po muzejima u Puli, Trstu i privatnim zbirkama, seže u 1875. godinu kada su N. Venier i Silvestri na rtu Katoro otkrili ostatke velike antičke ladanjske vile. Isti se lokalitet istraživao 1877. godine (Crismanich), a 1970. Štefan Mlakar iz Arheološkog muzeja Istre iskopavao je na obližnjem rtu Tiola, koji je po svemu sudeći, dio istog antičkog ladanjskog kompleksa. Paleontološka i arheološka nalazišta u špiljama i na otvorenom na području krša iznad Savudrije i Kanegre istraživao je M. Malez početkom 1960-ih. Mlakar je u dva navrata (1964. i 1965.) istraživao i višeslojni lokalitet Sipar u blizini Zambratije.

Arheološka zbirka Muzeja grada Umaga osnovana je 1996. g. otkupom privatne zbirke Cigui- Fachin, a danas je najzastupljenija u muzejskom fundusu zahvaljujući intenzivnom angažmanu Muzeja u arheološkim istraživanjima. Uz predmete koji su pristigli u Muzej otkupom ili pojedinačnim darovima, u zbirci se čuvaju i nalazi s hidroarheoloških istraživanja u Savudriji provedenih tijekom 1995. i 1996., te s rekognosciranja umaškog podmorja 1994. godine.,Muzej grada Umaga poduzeo je više većih i manjih zaštitnih arheoloških istraživanja pod vodstvom arheologinje Narcise Bolšec Ferri: 2003. g. prilikom konzervatorskih radova na Crkvi sv. Roka, 2004/05. g. na Trgu Slobode u središtu umaške povijesne jezgre, 2006. g. u Lovrečici, te sustavna zaštitna iskopavanja na rtu Tiola kod Katora započeta 2003. g., a koja su još u tijeku. U organizaciji Muzeja grada Umaga provedena su i podvodna istraživanja u sjevernoj luci antičkog Katora 2001/02. g.


U muzejskoj zbirci prevladavaju nalazi iz rimskog razdoblja, a od atraktivnijih možemo izdvojiti: keramičku amforicu, tzv. enoforu koja se upotrebljavala tijekom bakanalija, mali keramički poklopci za uljanice u obliku gladijatorskih kaciga, stakleni vrč s brušenim ukrasom iz Groba 3 s rta Tiola, gemu od karneola s prikazom Ree Silvije, te iz kasnijeg razdoblja oslikanu stolnu keramiku 16. i 17. stoljeća iz Sv. Ivana. Muzej grada Umaga trenutno intenzivno radi na obradi materijala s arheoloških istraživanja koji će biti izložen javnosti nakon uređenja i sanacije muzejskog prostora. Do sada su realizirane tri izložbe iz arheološkog fundusa Muzeja: «Otpadci prošlosti», s novovjekovnom keramikom iz Sv Ivana, «Lux Histriae», u kojoj su predstavljene javnosti rimske uljanice iz Umaga, Pirana i Kopra, te «Grob 3 sa Sepomaje 2003.» koji je iznjedrio vrlo vrijedne arheološke nalaze.

 

Muzej grada Umaga - Museo civico di Umago
Trg sv. Martina 1
52470 Umag (Umago)

tel:052/720-386
fax:052/720-385
e-mail:muzej.grada.umaga@pu.t-com.hr